btcusdt

  •  
     
    27/09/2019 | Ý tưởng
    Ý nghĩ là nếu chúng ta mất 200MA trên 1D, chúng ta sẽ buộc một cái chết nhanh chóng sẽ dẫn đến việc giảm xuống khu vực 4k. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào những gì chúng ta có ngay trước mặt chúng ta.